Regulamin

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bsie.waw.pl, prowadzony przez BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT z siedzibą we Warszawie 00-413 przy ul. Ludna 9/53, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 320890, NIP: 526-100-59-50, Regon: 002021118 prowadzi sprzedaż towarów.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bsie.waw.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar możemy wystawić paragon lub fakturę VAT.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu BSIE.WAW.PL, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Produkty oferowane w sklepie BSIE.WAW.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i objęte są gwarancją. W przypadku, gdy sprzedawany produkt był używany (maszyny szwalnicze) stosowna informacja zostanie umieszczona na karcie produktu. Wszystkie używane produkty przeszły procedury naprawy i regeneracji w serwisie firmy.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego BSIE.WAW.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Zamówienia w sklepie internetowym BSIE.WAW.PL można dokonywać poprzez:
 • strony internetowe sklepu www.bsie.waw.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu
 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 22 622 00 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty w godzinach 10-13.
 1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą e-mailową na adres ludna@neostrada.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, BSIE.WAW.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.
 5. Sklep BSIE.WAW.PL zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności łącznie z kosztami doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

  Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@bsie.waw.pl  

  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

  Przesyłkę należy nadać na adres: Bogdan Szymaniak Import-Export : Sklep z maszynami do szycia,  ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa


  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  [DANE SPRZEDAJĄCEGO]
  …………………………….
  …………………………….
  …………………………….

  Ja………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Login Allegro……………………………………………………………..
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
  …….……………………………………………………………………
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru

PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie BSIE istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego BSIE.WAW.PL Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT.
 • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 10 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.
 • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych bezpośrednio w sklepie firmowym w Warszawie ul. Ludna 9, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.
 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 10 zł kosztów manipulacyjnych.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu BSIE.WAW.PL. Sklep internetowy BSIE.WAW.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu BSIE.WAW.PL. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towarów realizowana jest ubezpieczoną przesyłką za pomocą Poczty Polskiej S.A. oraz we współpracy z firmą kurierską. Sklep internetowy BSIE.WAW.PL zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Przy zamawianiu towarów ponadgabarytowych preferowany jest odbiór osobisty w sklepie firmowym w Warszawie ul. Ludna 9. Na terenie woj. mazowieckiego jest możliwość transportu samochodem z naszego sklepu po uzgodnieniu tego z pracownikiem firmy BSIE Import-Export.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej po podaniu nr przesyłki oraz link w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie firmowym w Warszawie ul. Ludna 9, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie BSIE.WAW.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
 8. Koszt dostawy towaru od kuriera jest uzależniony od objętości produktów, wagi i jest ustalany indywidualnie do wielkości i rodzaju zamówionego towaru.
 9. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.
   

GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym BSIE.WAW.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Produkty używane objęte są rękojmią.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
 3. Karty gwarancyjne, Kupujący otrzymuje wraz z towarem

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien przesłać informację dotyczące reklamowanego produktu: data zakupu, nr Faktury, nazwa i model produktu, opis usterki, Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną. BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia, bądź poprzez formularz kontaktowy.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 5. BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 6. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT jest Właściciel firmy Bogdan Szymaniak.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym BSIE.WAW.PL wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres 00-413 Warszawie ul. Ludna 9/53, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym BSIE.WAW.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 5. BSIE.WAW.PL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez BOGDAN SZYMANIAK IMPORT-EXPORT dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym BSIE.WAW.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu BSIE.WAW.PL treści o charakterze bezprawnym.

Jak dojechać:


 

Logowanie
Logowanie
Kontakt
 

BSIE - Maszyny Szwalnicze - H2OSolar.pl

ul. Ludna 9

00-413 Warszawa

Sklep czynny:

poniedziałek - piątek  9:00 do 17:00

sobota 9:00 do 13:00

 

 
tel: +48 22 622 00 02
fax: +48 22 628 11 93
 

Bogdan tel.: +48 601 392 056

 


Leszek tel.: +48 782309618

  

biuro@bsie.waw.pl

-  bogdan@bsie.waw.pl      
-  leszek@bsie.waw.pl
 

 34928679

    ludna-maszyny
  BSIE Import-Export
 

 

Texi Yoy 13 Prawy
Baner prawy 3